Swetex

Produktkatalog till Swetex

Swetex behövde flytta sin massiva papperskatalog ut på webben. För att nå detta mål valde vi att göra en webbshop utan köpfunktionen. I framtiden blir det då även enklare att uppgradera webbplatsen till en fullt fungerande webbutik.

I den nuvarande katalogen finns ungefär 600 produkter och dessutom en del olika varianter till vissa av produkterna. För att flytta över alla produkterna in i webbplatsens databas använde vi oss av några kreativa verktyg för att semi-automatiskt läsa av den papperskatalog som redan fanns. Resultatet blev en överskådlig och sökningsbar katalog till de flesta av företagets produkter.