Demonstration
Här har vi några bilder som visar uppdatering av text och bild på webbplatser från Treplex Design. Den är inte så utförlig så att det går att använda som guide men förhoppningsvis tillräcklig för att ge en viss uppfattning om hur publiceringssystemet fungerar.
Hör gärna av dig med frågor så berättar vi mer!